Fællesrådet

Paletten er et brugerstyret hus, derfor spiller vores Fællesråd også en vigtig rolle i forhold til hverdagen her i huset

Luk alle
Åbn alle

Med strategien ønsker Hvidovre Kommune at skabe rum for meningsfulde fællesskaber for aktive seniorer. Fællesskaber, der kan rumme livets op- og nedture og fungere som et anker og fast holdepunkt i
hverdagslivet for seniorer i Hvidovre. 

Flere seniorer har ensomhed tæt inde på livet og kan føle sig afkoblet fra fællesskaber og mangle tætte sociale relationer. Nogle seniorer oplever et tomrum, når arbejdslivet ophører, når en ægtefælle dør eller når livet tager en uventet drejning.

Paletten skaber mulighed for nye bekendtskaber og at mødes på tværs af alder og interesser.
Netop et aktivt seniorliv og deltagelse i fællesskaber kan bidrage til øget livsglæde og meningsfuldhed i hverdagslivet.

Link til Palettens Strategi 2023-2033

 • Lise-Lotte Dørge: Formand
 • Tove Lundgaard: Næstformand
 • Steen Guldager Andersen: Fællesrådsmedlem
 • Anny Jakobsen: Fællesrådsmedlem
 • Elin Palm: 1. suppleant 
 • Claus Paustian: 2. Suppleant
 • Bente Rasmussen: 3. suppleant 
 • René Langhorn: Seniorrådsrepræsentant 
 • Ulla Bilsbo: Suppleant for Seniorrådsrepræsentant 

 

Rådet vælges af og blandt Palettens brugere på den årlige generalforsamling. De der kan vælges ind i rådet er pensionister og efterlønsmodtagere med fast bopæl i Hvidovre kommune.

Rådets virksomhed skal udøves indenfor rammerne af:

 • Palettens formål
 • Den gældende lovgivning
 • Retningslinjer fastsat af Kommunalbestyrelsen

Rådet består af 5 medlemmer:

 • 4 medlemmer valgt blandt pensionister og efterlønsmodtagere
 • 1 medlem udpeget af Seniorrådet i Hvidovre

Der vælges 2 suppleanter, og der udpeges 1 suppleant af Seniorrådet

Rådet afholder månedlige møder med leder og medarbejdere.

Mødepunkter om person spørgsmål og andre forhold der er omfattes af regler om tavshedspligt, må ikke diskuteres udenfor møderne.

Rådet skal have medindflydelse af Palettens drift i forhold til:

 1. Budget og regnskab
 2. Palettens mål og retning
 3. Rammer for såvel eksisterende som nye aktiviteter
 4. Samarbejde mellem Paletten og omverdenen, herunder andre centre
 5. Information til og fra brugerne
 6. Fastsættelse af Palettens åbningstider

Sidder du inde med en god idé - eller har du simpelthen bare noget på hjerte, du gerne vil dele med Fællesrådet?

Så har Fællesrådet opsat en forslagskasse i Paletten, som de ønsker at brugerne i huset benytter, med henblik på at dele gode forslag og/eller ris og ros med dem.

Alle indkomne forslag tages op i samråd hos Fællesrådet, og besvarelsen kan læses i fællesrådets referater.  Fællesrådet ser gerne, at henvendelser underskrives med navn. 

Fællesrådet ser frem til at høre fra jer

Her kan du holde dig opdateret og læse referaterne fra Generalforsamlingerne i huset.
Du skal blot klikke på det referat du ønsker at læse, og så åbner referatet sig i tekstprogrammet Adobe Reader.

Referat af Generalforsamling i Paletten 2021 (pdf).

Referat af Generalforsamling i Paletten 2022 (pdf).

Referat af Generalforsamling i Paletten 2023 (pdf).