Brugerrådet og frivillige

Aktivitetscenteret er et brugerstyret hus, hvor frivillige hænder hjælper med at skabe aktivitet i centret. Hovedparten af vores hold er drevet af frivillige, og i caféen hjælper frivillige til i køkkenet, bag disken og med at rydde af.

Der er også frivillige, der hjælper til ved arrangementer, hjælper med små opgaver i huset, passer haven og kører på udflugt med vores dejlige minibus.

Har du lyst til at være frivillig, eller har du en idé til en aktivitet, du gerne vil drive, er du meget velkommen til at henvende dig til vores aktivitetsmedarbejdere Kate og Kimie.

Aktivitetscentret er et brugerstyret hus, derfor spiller vores brugerråd også en vigtig rolle i forhold til hverdagen.

Luk alle
Åbn alle

Med strategien ønsker Hvidovre Kommune at skabe rum for meningsfulde fællesskaber for aktive seniorer. Fællesskaber, der kan rumme livets op- og nedture og fungere som et anker og fast holdepunkt i
hverdagslivet for seniorer i Hvidovre. 

Flere seniorer har ensomhed tæt inde på livet og kan føle sig afkoblet fra fællesskaber og mangle tætte sociale relationer. Nogle seniorer oplever et tomrum, når arbejdslivet ophører, når en ægtefælle dør eller når livet tager en uventet drejning.

Aktivitetscentret skaber mulighed for nye bekendtskaber og at mødes på tværs af alder og interesser.
Netop et aktivt seniorliv og deltagelse i fællesskaber kan bidrage til øget livsglæde og meningsfuldhed i hverdagslivet.

Link til Aktivitetscentrets Strategi 2023-2033

 • Lise-Lotte Dørge: Formand
 • Tove Lundgaard: Næstformand
 • Steen Guldager Andersen: Brugerrådsmedlem
 • Anny Jakobsen: Brugerrådsmedlem
 • Elin Palm: 1. suppleant 
 • Claus Paustian: 2. Suppleant
 • Bente Rasmussen: 3. suppleant 
 • René Langhorn: Seniorrådsrepræsentant 
 • Ulla Bilsbo: Suppleant for Seniorrådsrepræsentant 

 

Rådet vælges af og blandt Aktivitetscentrets brugere på den årlige generalforsamling. De der kan vælges ind i rådet er pensionister og efterlønsmodtagere med fast bopæl i Hvidovre kommune.

Rådets virksomhed skal udøves indenfor rammerne af:

 • Aktivitetscentrets formål
 • Den gældende lovgivning
 • Retningslinjer fastsat af Kommunalbestyrelsen

Rådet består af 5 medlemmer:

 • 4 medlemmer valgt blandt pensionister og efterlønsmodtagere
 • 1 medlem udpeget af Seniorrådet i Hvidovre

Der vælges 2 suppleanter, og der udpeges 1 suppleant af Seniorrådet

Rådet afholder månedlige møder med leder og medarbejdere.

Mødepunkter om person spørgsmål og andre forhold der er omfattes af regler om tavshedspligt, må ikke diskuteres udenfor møderne.

Rådet skal have medindflydelse af Aktivitetscentrets drift i forhold til:

 1. Budget og regnskab
 2. Aktivitetscentrets mål og retning, herunder udarbejdelse af kontraktmål
 3. Rammer for såvel eksisterende som nye aktiviteter
 4. Samarbejde mellem Aktivitetscentret og omverdenen, herunder andre centre
 5. Information til og fra brugerne
 6. Fastsættelse af Aktivitetscentrets åbningstider

Sidder du inde med en god idé - eller har du simpelthen bare noget på hjerte, du gerne vil dele med Brugerrådet?

Så har Brugerrådet opsat en forslagskasse i Aktivitetscentret, som de ønsker at brugerne i huset benytter, med henblik på at dele gode forslag og/eller ris og ros med dem.

Alle indkomne forslag tages op i samråd hos Brugerrådet. Derfor ser Brugerrådet gerne, at henvendelser underskrives med navn, således at de kan besvare hver enkelte henvendelse personligt.

Brugerrådet ser frem til at høre fra jer

Her kan du holde dig opdateret og læse referaterne fra Generalforsamlingerne i huset.
Du skal blot klikke på det referat du ønsker at læse, og så åbner referatet sig i tekstprogrammet Adobe Reader.

Referat af Generalforsamling i Aktivitetscentret 2021 (pdf).

Referat af Generalforsamling i Aktivitetscentret 2022 (pdf).

Referat af Generalforsamling i Aktivitetscentret 2023 (pdf).

Vil du være frivillig?

Kunne du tænke dig at være en del af et dejligt fællesskab? Så har vi altid brug for én mere til at give en hånd med til alle de forskellige aktiviteter, der er her i huset.

Her kan du se, hvilke aktiviteter vi har, hvor frivillige giver en hånd med: