Brugerrådet og frivillige

Aktivitetscenteret er et brugerstyret hus, hvor frivillige hænder hjælper med at skabe aktivitet i centret. Hovedparten af vores hold er drevet af frivillige, og i caféen hjælper frivillige til i køkkenet, bag disken og med at rydde af.

Der er også frivillige, der hjælper til ved arrangementer, hjælper med små opgaver i huset, passer haven og kører på udflugt med vores dejlige minibus.

Har du lyst til at være frivillig, eller har du en idé til en aktivitet, du gerne vil drive, er du meget velkommen til at henvende dig til vores aktivitetsmedarbejdere Kate og Kimie.

Aktivitetscentret er et brugerstyret hus, derfor spiller vores brugerråd også en vigtig rolle i forhold til hverdagen.

Luk alle
Åbn alle
 • Lise-Lotte Dørge: Formand
 • Bent Aarrebo Pedersen: Næstformand
 • Steen Guldager Andersen: Brugerrådsmedlem
 • Ingrid Kjærsgaard Jensen: Brugerrådsmedlem
 • Marianne Sussi Elleby: Brugerrådsmedlem
 • Kirsten Petersen: 1. suppleant 
 • Bente Rasmussen: 2. suppleant 
 • René Langhorn: Ældrerådsrepræsentant 
 • Ulla Bilsbo: Suppleant for Ældrerådsrepræsentant 

 

Rådet vælges af og blandt Aktivitetscentrets brugere på den årlige generalforsamling. De er kan vælges ind i rådet er pensionister og efterlønsmodtagere med fast bopæl i Hvidovre kommune.

Rådet virksomhed skal udøves indenfor rammerne af:

 • Aktivitetscentrets formål
 • Den gældende lovgivning
 • Retningslinjer fastsat af Kommunalbestyrelsen

Rådet består af 5 medlemmer:

 • 4 medlemmer valgt blandt pensionister og efterlønsmodtagere
 • 1 medlem udpeget af Ældrerådet i Hvidovre

Der vælges 2 suppleanter, og der udpeges 1 suppleant af Ældrerådet

Rådet afholder månedlige møder med leder og medarbejdere.

Mødepunkter om person spørgsmål og andre forhold der er omfattes af regler om tavshedspligt, må ikke diskuteres udenfor møderne.

Rådet skal have medindflydelse af Aktivitetscentrets drift i forhold til:

 1. Budget og regnskab
 2. Aktivitetscentrets mål og retning, herunder udarbejdelse af kontraktmål
 3. Rammer for såvel eksisterende som nye aktiviteter
 4. Samarbejde mellem Aktivitetscentret og omverdenen, herunder andre centre
 5. Information til og fra brugerne
 6. Fastsættelse af Aktivitetscentrets åbningstider

Sidder du inde med en god idé - eller har du simpelthen bare noget på hjerte, du gerne vil dele med Brugerrådet?

Så har Brugerrådet opsat en forslagskasse i Aktivitetscentret, som de ønsker at brugerne i huset benytter, med henblik på at dele gode forslag og/eller ris og ros med dem.

Du finder forslagskassen ved indgangen - lige til højre for elevatoren.

Alle indkomne forslag tages op i samråd hos Brugerrådet. Derfor ser Brugerrådet gerne, at henvendelser underskrives med navn, således at de kan besvare hver enkelte henvendelse personligt.

Brugerrådet ser frem til at høre fra jer

Her kan du holde dig opdateret og læse referaterne fra Generalforsamlingerne i huset.
Du skal blot klikke på det referat du ønsker at læse, og så åbner referatet sig i tekstprogrammet Adobe Reader.

Referat af Generalforsamling i Aktivitetscentret 2019

Referat af Generalforsamling i Aktivitetscentret 2020

Referat af Generalforsamling i Aktivitetscentret 2021