Generalforsamling i Aktivitetscentret

2022 |

Hermed varsles generalforsamling i Aktivitetscenteret

Tirsdag d. 11. oktober 2022 kl. 10.30 - 11.30.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen kan afleveres til Leder af Aktivitetscenteret Betina E. Rasmussen.

Forslag der ønskes behandlet skal afleveres skriftligt senest d. 15.september kl. 12.00 med tydelig angivelse af forslagsstillers navn.

Dagsorden er:

 1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent
 2. Formandens beretning
 3. Orientering om Aktivitetscenterets drift
 4. Behandling af evt. indkomne forslag fra brugerne
 5. Valg til Brugerrådet:
  Der vælges to brugerrådsmedlemmer hvert år.
  Valgperioden er to år. Suppleanter er på valg hvert år.

Ældrerådets repræsentanter er valgt for en fireårig periode.

På valg i 2022:


Brugerrådsmedlem Steen Guldager Andersen er på valg i 2022 og ønsker genvalg.
Brugerrådsmedlem Lise-Lotte Dørge er på valg i 2022 og ønsker genvalg.

 1. suppleant Kirsten Petersen ønsker genvalg.
 2. suppleant Bente Rasmussen ønsker genvalg.
 3. suppleant Bent Aarrebo Pedersen ønsker genvalg.


På valg i 2023:

Brugerrådsmedlem Ingrid Kjærsgaard Jensen er på valg i 2023.
Brugerrådsmedlem Marianne Sussi Elleby er på valg i 2023.

 

Brugerrådet konstituerer sig på rådets første møde efter
generalforsamlingen 7. november 2022 kl. 9.00.

6. Eventuelt.
                                                  Vel mødt