Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Klik "her" for at se vores cookiepolitik.

 

Rådet

Aktivitetscentrets logo

Rådet vælges af og blandt Aktivitetscentrets brugere på den årlige generalforsamling.

Valgbar til rådet er pensionister og efterlønsmodtagere med fast bopæl i Hvidovre kommune.

Rådet virksomhed skal udøves indenfor rammerne af:

Aktivitetscentrets formål

Den gældende lovgivning

Retningslinjer fastsat af Kommunalbestyrelsen

Rådet består af 5 medlemmer:

4 medlemmer valgt blandt pensionister og efterlønsmodtagere

1 medlem udpeget af Ældrerådet i Hvidovre

Der vælges 2 suppleanter, og der udpeges 1 suppleant af Ældrerådet

Rådet afholder månedlige møder med leder og medarbejdere.

Mødepunkter om personspørgsmål og andre forhold der er omfattes af regler om tavshedspligt, må ikke diskuteres udenfor møderne.

Rådet skal have medindflydelse af Aktivitetscentrets drift i forhold til:

a. Budget og regnskab

b. Aktivitetscentrets mål og retning, herunder udarbejdelse af kontraktmål

c. Rammer for såvel eksisterende som nye aktiviteter

d. Samarbejde mellem Aktivitetscentret og omverdenen, herunder andre centre

e. Information til og fra brugerne

f. Fastsættelse af Aktivitetscentrets åbningstider

Ønsker du at se vedtægterne kan du henvende dig i centret.