Personalet

Aktivitetscentret har følgende medarbejdere ansat:

 • Centerleder: Betina Engelhardt Rasmussen
 • Administrationsmedarbejder: Celia Høg Grønvall
 • Aktivitetsmedarbejder/Kreative hold samt udflugter: Kate Blom
 • Aktivitetsmedarbejder: Kimie Daniella Sambleben Jakobsen (Barselsorlov)
 • Aktivitetsmedarbejder: John Micki Steffensen (Barselsvikar for Kimie)
 • Daghøjskolemedarbejder for daghøjskolen: Katarina Brinjak
 • Daghøjskolemedarbejder for daghøjskolen: Maya Britta Gilham Mørch
 • Sundhedskonsulent/Ældreliv Hvidovre: Jette Spelling Clausen
 • Sundheds- og fællesskabskoordinator: Anne Sophie Gjeraae Bendixen
 • Forebyggende hjemmebesøg/Senior samtaler: Joan Dybré Jensen
 • Forebyggende hjemmebesøg/Senior samtaler: Kirsten Toft-Jensen 
 • Kok: Maibritt Munck