Brugerrådet

Brugerrådets medlemmer

Konst. Formand for brugerrådet: Steen Guldager Andersen

Brugerrådsmedlem: Ingrid Kjærsgaard Jensen 

Brugerrådsmedlem: Lise-Lotte Dørge 

Brugerrådsmedlem: Marianne Elleby (Sussi) 

 

1. Suppleant til Brugerrådet Kirsten Petersen 

2. Suppleant til Brugerrådet Bente Rasmussen 

 

Ældrerådets repræsentant: Bent Aarrebo Pedersen (følger ældrerådets valgperiode)

Ældrerådets suppleant: Ulla Bilsbo (følger Ældrerådets valgperiode)

Rådet vælges af og blandt Aktivitetscentrets brugere på den årlige generalforsamling.

Valgbar til rådet er pensionister og efterlønsmodtagere med fast bopæl i Hvidovre kommune.

 

Rådet virksomhed skal udøves indenfor rammerne af:

  • Aktivitetscentrets formål
  • Den gældende lovgivning
  • Retningslinjer fastsat af Kommunalbestyrelsen

 

Rådet består af 5 medlemmer:

  • 4 medlemmer valgt blandt pensionister og efterlønsmodtagere
  • 1 medlem udpeget af Ældrerådet i Hvidovre

 

Der vælges 2 suppleanter, og der udpeges 1 suppleant af Ældrerådet

Rådet afholder månedlige møder med leder og medarbejdere.

Mødepunkter om person spørgsmål og andre forhold der er omfattes af regler om tavshedspligt, må ikke diskuteres udenfor møderne.

Rådet skal have medindflydelse af Aktivitetscentrets drift i forhold til:

a. Budget og regnskab

b. Aktivitetscentrets mål og retning, herunder udarbejdelse af kontraktmål

c. Rammer for såvel eksisterende som nye aktiviteter

d. Samarbejde mellem Aktivitetscentret og omverdenen, herunder andre centre

e. Information til og fra brugerne

f. Fastsættelse af Aktivitetscentrets åbningstider

 

Ønsker du at se vedtægterne kan du henvende dig i centret.